Contidos base:

  1. A unidade do corpo humano: funcións da estrutura e interrelación cos diferentes sistemas orgánicos.
  2. Emocións, linguaxe, manifestacións físicas.
  3. A columna vertebral: elementos que a compoñen e afeccións.
  4. Equilibrio nutricional, actividade física e descanso.
  5. Actuación dende as Terapias naturais.