Traballamos aspectos como a coordinación e o equilibrio, a elasticidade e a flexibilidade, a propiocepción respiratoria e a tonificación corporal (forza-resistencia).

QueFacemos AcondicionamentoFisico  Atendendo ás necesidades e capacidades de cada participante, o traballo activo e supervisado contribúe a reducir os niveis de estrés e ansiedade, ao tempo que incrementa a concentración e a relaxación consciente e a prevención de molestias articulares e musculares. Gañamos flexibilidade, tono e resistencia con Saúde.

Flexibilidade horaria. Consúltanos sobre distintas opcións.