Neste ano 2014, o Centro METYS inaugura novas instalacións na céntrica rúa Frei Rosendo Salvado e, seguindo a súa filosofía de traballo basada na abordaxe holística da Saúde, abre a primeira tenda especializada en Cosmética Natural: BioAgarimos.

Conferencia “Cosmética Natural: mitos e realidades”

Charla-actividade “Comunicación entre e con Cativos”

Vídeo da conferencia “Comunicación entre e con Cativos” (II Congreso Parasanitario e de Mediciña Integrativa. Pontevedra, Outubro 2014)

Actividades en sala: Acondicionamento e Benestar Físico.