Clase aberta “Stretching-Relax

Conferencia “Achega á Ansiedade e ao Estrés”

Conferencia “Desmaquillar Emocións”

Seminario “Nutrirnos na Comunicación”