Contidos base:

  1. Modelo de funcionamento persoal a nivel físico-psicolóxico.
  2. Depresión, estrés, ansiedade: tipos e características.
  3. A interacción corpo-mente: base biolóxica e conversión dos conflitos.
  4. Estratexias de afrontamento e prevención: técnicas psicolóxicas e actuación dende as Terapias naturais.