Contidos base:

  1. O Sistema endocrino: estrutura física e biolóxica.
  2. Ansiedade: tipos e características. Patróns causais da ansiedade.
  3. Carencias nutricionais e desaxustes dos sistemas orgánicos. Manifestacións psicosomáticas.
  4. Estratexias de afrontamento. Patróns de prevención e actuación.