Cosmética Natural, garante da túa Sáude

Valiosos ingredientes vexetais

A Cosmética Natural emprega maioritariamente ingredientes de orixe vexetal como base e enriquecemento para as súas fórmulas prescindindo así de nocivas substancias artificiais e procesadas moi perxudiciais para a nosa Saúde e a do medio.

Moitos ingredientes empréganse dende tempos ancestrais. Os coñecementos ao respecto creceron de civilización en civilización chegando ata os nosos días. Algúns ingredientes, máis  “exóticos”, incorpóranse paulatinamente ás novas formulacións como froito de continuados e completos estudos de viabilidade.

Nesta ocasión quero falarvos de dous dos ingredientes máis empregados na Cosmética Natural:

Ana Sánchez -Naturópata, Osteópata-