Contidos base:

  1. Elementos da Comunicación.
  2. A comunicación verbal e non verbal.
  3. Emocións e mensaxes ocultas.
  4. Xogos e bloqueos na Comunicación.
  5. Técnicas de cambio.