Contidos base:

  1. Modelos de comportamento e comunicación.
  2. Causas dos conflitos: estrés, comunicación insá.
  3. Consecuencias físico-psicolóxicas: síndromo burnout.
  4. Manifestacións psicosomáticas.
  5. Estratexias de afrontamento: actitudes, accións, comunicación.
  6. Patróns de comunicación sans.