Contidos base:

  1. Identificación das Emocións: manifestación e manexo.
  2. Emocións auténticas e substitutivas.
  3. Interacción Emocións-linguaxe, a estrutura física e a función.
  4. A relación Pensamentos-Emocións.
  5. Comunicación emocional.