Enderezo do Centro METYS:

R/ Frei Rosendo Salvado 19, baixo (ao carón da tenda BioAgarimos)
15701 Santiago de Compostela
A Coruña
Tels.: 981 553 510 / 648 929 252
info@metys.es