Contidos base:

  1. Características físicas, psicolóxicas e sociais dos nosos maiores: Que é ser maior?
  2. O proceso de envellecemento e o paso do tempo: como nos facemos maiores.
  3. Nutrición e mantemento físico para crecer: boas maneiras de facernos maiores.
  4. Depresión e ansiedade: que facer cando me sinto mal.
  5. Estereotipos sociais, patróns psicolóxicos: como comunicarnos e tratar cos nosos maiores.
  6. Coidadores de dependentes, estrés e estratexias de afrontamento: como coidar sen descoidarme.