Nos seguintes enlaces podedes consultas o resumo das actividades organizadas polo Centro METYS (temática, lugares e datas de impartición, colaboracións,…).

Ano 2014

Ano 2015

Ano 2016

Ano 2017