Nos seguintes enlaces podedes consultas o resumo das actividades organizadas polo Centro METYS (temática, lugares e datas de impartición, colaboracións,…).

- Ano 2014

-Ano 2015

-Ano 2016

- Ano 2017