Contidos base:

1. A Intelixencia Emocional no ámbito da empresa.

2. O feito da Motivación na cultura organizacional: tipos e métodos.

3. A arte de Negociar no día a día da empresa: características, tipos, estratexias.