Contidos base:

  1. A unidade do corpo humano: estrutura, sistemas e funcións.
  2. Réximes alimentarios e o papel dos Macronutrientes e Micronutrientes.
  3. Interrelación entre os trastornos emocionais e alimentarios.
  4. Hidratación e respiración: mecanismos de Saúde.
  5. Liñas de actuación dende as Terapias naturais.