Neste novo ano que iniciamos, dende o Centro METYS vos propoñemos unha amena viaxe polo Autocoñecemento e o Crecemento persoal. Aprenderemos o que podemos facer para entendernos, coñecernos mellor e comprender aos demais.

Vivir non só como observadores senón realizarnos como Persoas. Pensar, Actuar, Sentir de xeito pleno e consciente. Non é pasar pola Vida, é VIVIR PLENAMENTE.

1.- A Vía do Autocoñecemento

2.- O Percorrido do Estrés

3.-  O Sendeiro das Emocións

4.- O Camiño da Comunicación

5.- A Ruta “Depresión-Sistema Inmune”