É necesario saber como somos, como actuamos e que é o que nos afecta.
Pero tamén é importante coñecer e manexar todos aqueles recursos que nos proporcionen unha mellor Calidade de Vida na sociedade actual.